AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo! --10-10-2017 --
Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Pacjentów uruchamia w ramach usług komercyjnych PORADNIĘ KARDIOLOGICZNĄ.
Poradnia będzie czynna dla pacjentów po wcześniejszej rejestracji, w piątki w godzinach popołudniowych. Lekarzem przyjmującym w poradni od 13.10.2017 będzie pani Marta Pokorska, kardiolog ze Szczecina.
Szpital w Dębnie uruchamia poradnię kardiologiczną by umożliwić Pacjentom dostęp do leczenia kardiologicznego na terenie Dębna oraz będzie starać się o pozyskanie kontraktu z NFZ.

Informacje i rejestracja : 95 760 20 63-65 wew. 200 lub 210


Drodzy Państwo ! --10-10-2017 --
Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o. o. odpowiadając na potrzeby seniorów naszego powiatu przygotował cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dębnie „Piękne Życie”. We współpracy z Rektor Uniwersytetu Panią Anielą Kołodziej opracowano tematykę i zagadnienia z zakresu medycyny, profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, budzące szczególne zainteresowanie naszych seniorów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na przygotowane prelekcje. Wykłady wpisują się w działania promujące uruchomienie w Szpitalu poradni geriatrycznej, której celem jest zadbanie o optymalny komfort życia osób starszych.


Zakończył się remont Bloku Porodowego na oddziale ginekologiczno - położniczym -- 10-10-2017 --


Nowa Rejestracja w Naszym Szpitalu już działa --09-10-2017 --


Otwarcie poradni geriatrycznej! --09-10-2017 --
Od października 2017 przy Szpitalu w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. działa na zasadach komercyjnych Poradnia Geriatryczna dedykowana pacjentom po 60 roku życia. Prowadzona jest przez lek. Jarosława Maciochę - specjalistę chorób wewnętrznych i geriatrii. Celem pracy poradni jest propagowanie zasad profilaktyki przed starością patologiczną, rozpoznawanie i leczenia chorób oraz określanie sposobów rehabilitacji, z uwzględnieniem specyfiki i odmienności pacjenta geriatrycznego. Szczególny nacisk kładziemy na edukowanie – rodziny pacjenta i jego samego, uświadamianie im zagrożeń związanych z dolegliwościami i chorobami wieku podeszłego, ale też szans na poprawę kondycji oraz samopoczucia dzięki rehabilitacji, a także utrzymywaniu w miarę możliwości aktywności fizycznej. W poradni przeprowadzane są składowe całościowej oceny geriatrycznej: ocena stanu funkcjonalnego, depresji, zaburzeń poznawczych (otępienie), ocena ryzyka upadków i wdrażane działania lecznicze i zapobiegawcze. Dostępne są również badania holterowskie (ekg i ciśnieniowe).
Szpital w Dębnie stara się o pozyskanie nowych kontraktów z NFZ na poradnie specjalistyczne, w tym również poradnię geriatryczną

Poradnia jest czynna w środy 9-12, możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym.
Wszystkich zainteresowanych pacjentów i ich rodziny zapraszamy do rejestracji telefonicznej pod nr 95 760 20 63-65 wew. 200 lub 210


Drodzy Państwo ! --28-09-2017 --
Z przyjemnością informujemy, że od 1 października 2017 (niedziela) od godz. 8.00. będą mogli Państwo korzystać z Nocno Świątecznej Opieki Zdrowotnej w naszym Szpitalu.

Nasza Placówka będzie udzielać Państwu świadczenia w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, a w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00. do 8.00. dnia następnego.


Drodzy Państwo ! --27-09-2017 --
Dziś w naszym szpitalu gościł Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Zachodniopomorski. Dzięki dzisiejszej wizycie Pacjenci mieli możliwość uzyskania wszelkich informacji dotyczących nadchodzących zmian np. Sieci Szpitali czy Opieki Świąteczno Nocnej.

PUNKT INFORMACYJNY NFZ --18-09-2017 --
Drodzy Państwo! Na Nasze zaproszenie 27.09.2017 będzie gościł u Nas NFZ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki. Punkt informacyjny oddziału NFZ będzie tego dnia dostępny dla wszystkich Pacjentów w godzinach 10.00.-14.00.
Serdecznie zapraszamy !


 

OTWARCIE NOWEJ REJESTRACJI W DĘBNOWSKIM SZPITALU --05-09-2017 --
5 września miała miejsce uroczystość otwarcia nowej rejestracji naszego szpitala. Nowe pomieszczenia są już gotowe a w najbliższych dniach będą wyposażane. Całość dopełni jeszcze aluminiowa konstrukcja wiatrołapu. W uroczystości przecięcia wstęgi brali udział Starosta Myśliborski Pani Danuta Patkowska , Burmistrz Dębna Pan Piotr Downar oraz Radni Powiatu i Gminy. Otwarcie Rejestracji stanowiło zamknięcie pierwszego, sześciomiesięcznego etapu prac modernizacyjnych. W jego efekcie wykonano rozbiórkę budynku starej pralni, a Szpital dysponuje nową sterylizatornią, nowymi pomieszczeniami oddziału rehabilitacji i właśnie nową rejestracją. Efektem tych prac będą również wygospodarowane powierzchnie dla poradni kardiologicznej, geriatrycznej i rehabilitacyjnej, a także dla diagnostyki.


Drodzy Państwo ! --03-07-2017 --
Już dziś zapraszamy do udziału w Festynie Charytatywnym ,,Diagnostyka bliżej Nas", który organizujemy 17.09.2017 od 13.30. na terenie Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. !
O szczegółach Festynu będziemy Państwa informować na bieżąco.


KOLEJNE PRACE MODERNIZACYJNE --03-07-2017 --
W lipcu, dzięki środkom otrzymanym od Gminy Dębno rusza przebudowa wejścia do budynku "A" szpitala, co jest ściśle związane z projektem przeniesieniem rejestracji dla pacjentów na parter tego budynku od tyłu. Przy wejściu powstanie elegancki wiatrołap z możliwością odstawienia wózków dziecięcych, a pomieszczenie rejestracji zyska zupełnie nowe, przyjazne dla pacjentów oblicze. Obecne pomieszczenie rejestracji zostanie wykorzystane dla potrzeb planowanego rozwoju diagnostyki w naszym szpitalu.


PODPISANIE UMOWY Z WFOŚIGW NA REALIZACJĘ UJĘCIA WODY DLA SZPITALA -- 27-06-2017 --

We wtorek 27 czerwca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisana została umowa na finansowanie budowy ujęcia wody dla Dębnowskiego Szpitala. Kwota blisko ośmiuset tysięcy złotych w całości zabezpiecza potrzeby planowanej inwestycji. Ona sama rozpocznie się w lipcu, a ukończenie planowane jest na październik br. Szpital właśnie zakończył postępowanie przetargowe na wykonanie przedsięwzięcia. Nowe, a przy tym bardzo nowoczesne ujęcie wody, pozwoli osiągnąć placówce spore oszczędności na kosztach zużycia wody w kolejnych latach. Na zdjęciu, chwilę po złożeniu podpisów, Pan Sebastian Kaczmarek - Dyrektor ds. Środków Krajowych WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pan Oskar Skiba - Prezes Szpitala w Dębnie.


Jarmark Boleszkowice -- 24-06-2017 --

Dnia 24.06.2017 Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. wziął udział w Jarmarku Boleszkowickim pod hasłem ,,Jestem EKO- dbam o swój świat’’.
Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie!


SPOTKANIE -- 21-06-2017 --

Dzisiaj w godzinach południowych w sali posiedzeń Rady Gminy, w obecności Starosty Powiatowego, Pani Danuty Patkowskiej oraz Burmistrza Gminy Dębno Pana Piotra Downara, odbyło się na zaproszenie Burmistrza oraz Prezesa Szpitala spotkanie z burmistrzami, wójtami oraz Sekretarzami gmin: Chojna, Trzcińsko Zdrój, Cedynia i Boleszkowice. Spotkanie miało charakter informacyjno - konsultacyjny związany z planowanym w bieżącym oraz przyszłym roku rozszerzeniem usług świadczonych przez szpital w Dębnie. W szczególny sposób dotyczyło to planowanego od 1 października uruchomienia świadczenia opieki świąteczno - nocnej w tym również punktu w Chojnie. W ramach spotkania dokonano prezentacji założeń rozwojowych szpitala, przeprowadzono dyskusję, a także, co szczególnie istotne, podpisano list intencyjny pomiędzy szpitalem a Gminą Chojna, dotyczący rozwoju współpracy. Ze strony Gminy Chojna list podpisał Burmistrz, Pan Adam Fedorowicz.
NOWA STERYLIZATORNIA !
-- 19-06-2017 --

Już na koniec czerwca nasz Dębnowski szpital, dzięki środkom otrzymanym od Gminy Dębno będzie miał sterylizatornię z prawdziwego zdarzenia. Wygospodarowane i modernizowane dla jej potrzeb pomieszczenia są już na ukończeniu. Oddanie do użytku nowej sterylizatorni będzie miało podwójny efekt, bowiem przeprowadzka sterylizatorni uwolni dodatkowe pomieszczenia dla rehabilitacji. Zyska ona dodatkowo prawie sto metrów kwadratowych, co będzie służyło rozwinięciu dodatkowej oferty usług rehabilitacyjnych oraz da asumpt do ponownego wystąpienia do NFZ o refundację świadczeń.RUSZAJĄ PRACE ROZBIÓRKOWE
-- 12-06-2017 --

Od 19 czerwca ruszają prace rozbiórkowe budynku "C" na terenie szpitala. Będą trwały półtora miesiąca; tak więc na początku sierpnia stary, nigdy nie wykorzystany koszmarek przestanie straszyć w naszym w otoczeniu. Firma PHU Rec-Tom Kamil Tomankiewicz z Borysławic Zamkowych, która wygrała przetarg na rozbiórkę, zobowiązała się do przeprowadzenia jej w możliwie najkrótszym terminie i, na ile to możliwe, przy zachowaniu jak najniższego stopnia uciążliwości dla otoczenia. To ostatnie na pewno nie będzie łatwym zadaniem, dlatego też prosimy wszystkich, których może to dotykać o cierpliwość i wyrozumiałość w okresie prowadzenia prac rozbiórkowych.

Fot. budynku C
Nasz dębnowski szpital zyskał wspaniałego patrona.

W dniu 8 grudnia 2016r właściciele Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. zdecydowali o przyjęciu za patrona placówki Świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Wspaniały wzór opieki nad chorymi i cierpiącymi staje się od tego momentu bliski nie tylko społeczności pracowników szpitala, ale jest również odwołaniem i nadzieją dla wszystkich, którzy z różnych powodów do szpitala trafiają. Inicjatywa właścicieli tj. Starostwa Powiatowego oraz Gminy, zyskała pełną aprobatę Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko- Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi. Pełna nazwa szpitala brzmi zatem następująco: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Uroczysta msza święta związana z nadaniem imienia zaplanowana jest na dzień 19.02.2017 o godz. 12.30. w Kościele Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie.