kontakt

PREZES ZARZĄDU
Iwona Andrzejczyk - Szawerdo
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

DYREKTOR DS. LECZNICTWA
lek. Grzegorz Piórkowski
spec. z położnictwa i ginekologii
tel. 95 760 20 63 do 65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Głowacka
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2177

NACZELNA PIELĘGNIARKA
Aspec. Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
mgr Anna Gryciak
tel. 95 760 2063 do 65

Specjalista ds. Epidemiologii
mgr Beata Nawrocka
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Kierujący oddziałem
lek. Józef Szymański specjalista chirurg – onkolog
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Beata Mroziak
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY
Kierujący oddziałem
lek. Włodzimierz Wichliński
spec.ginekolog położnik-cytolog
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Izabela Pawlik
tel. 95 760 2063 do 65 kom. 508569658

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Kierujący oddziałem
lek. Marek Bancerz
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Anna Świt
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Kierujący oddziałem
lek. Tomasz Sebastian
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Iwona Michalewska
tel. 95 760 2063 do 65

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Kierujący oddziałem
lek. Joanna Żydkiewicz - Moździerz
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Ewa Handke
tel. 95 760 2063 do 65

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
Kierujący Zakładem
magister pielęgniarstwa Ewa Kwiatkowska
specj. pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Izabela Tarazewicz
specj.pielęgniarstwa geriatycznego
tel. 95 760 2063 do 65

REHABILITACJA
mgr fizjoterapii Julita Knasińska
tel. 95 760 2063 do 65

BLOK OPERACYJNY
Kierujący blokiem
lek. Ewa Osak
spec. ginekolog - położnik
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
mgr Edyta Mazur
spec.pielęgniarstwa operacyjnego
tel. 95 760 2063 do 65

IZBA PRZYJĘĆ
Kierujący Izbą Przyjęć
lek. Tomasz Sebastian
tel. 95 760 2063 do 65
Pielęgniarka koordynująca
Ewa Dukiewicz
tel. 95 760 2063 do 65

APTEKA SZPITALNA
Kierujący apteką
mgr Jadwiga Sadlok
tel. 95 760 2063 do 65

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Kierujący pracownią RTG
Krzysztof Lisicki
tel. 95 760 2063 do 65

PORADNIE

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
PRACOWNIA ENDOSKOPII

Przyjmują:
- lek. Marek Bancerz
pielęgniarki:
- Joanna Skrzypek
- Małgorzata Bąk
Pracownia czynna pon.-pt.
tel. 95 760 2063 do 65 lub 887 470 420
rejestracja w godzinach od 7:00 do 8:30 i od 13:00 do 14:00

PORADNIA POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNA
Lekarze pracujący w poradni:
Lekarze przyjmujący w poradni:
lek. Ewa Osak 
lek. Elżbieta Jankowska
lek. Waldemar Kramarczy
lek. Włodzimierz Wichliński
lek. Piotr Klepacki
Położna Iwona Foster
rejestracja w godzinach od 7:00 do 9:00 pod tel. lub 887 470 420
rejestracja w godzinach przyjęć pod tel. 887 470 420

PORADNIA CHIRURGICZNA
Lekarze przyjmujący w proradni:
lek. Przemysław Żukiewicz 
lek. Piotr Kozanecki
lek. Marek Skowron
lek. Lech Sługocki
Pielęgniarka
Izabela Barylak
tel. 95 760 2063 - 65 wew. 41
rejestracja w godzinach od 8:00 do 11:00 i od 13:00 do 14:00 po telefonem 887 470 420

PORADNIA ONKOLOGICZNA
Lekarze przyjmujący w proradni:
lek. Józef Szymański - specjalista chirurg - onkolog
dr.n med. Piotr Plecka - specjalista chorób wewnętrznych , specjalista onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów
pielęgniarka: Dorota Majewska
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420
Koordynator Pakietu Onkologicznego
Iwona Foster tel 95 760 20 63 – 65

PORADNIA UROLOGICZNA
Harmonogram pracy Poradni
lek. Dominika Gajewska
- wtorek 15:30 - 21:00
- czwartek 15:30 - 21:00
- sobota 8:00 - 16:00
pielęgniarka: Agnieszka Wolańska
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Lekarze przyjmujący w poradni:
lek. Marek Rupar

Harmonogram pracy Poradni :
- piątek, czwartek od 16:30 do 20:30
- sobota od 9:00 do 16:00
Rejestracja: 95 760 20 63-65 lub 887 470 420

PORADNIA GERIATRYCZNA
specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii lek. Jarosław Maciocha
Poradnia czynna jest od poniedziałku do środy w godzinach 8.30 -12.30.
Rejestracja: 95 760 20 63-65

KIEROWNICY

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU

Jadwiga Chodubska
tel. 95 760 3666 lub 95 760 2063 do 65

KOORDYNATOR SEKCJI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
KOORDYNATOR PROSEKTORIUM

Dagmara Lewicka tel. 887 470 460 do godź 15:00 pod tel.

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO
Adam Mazurak tel. 887 470 410

DZIAŁ KADR I PŁAC
Magda Żłobicka - kierownik
Małgorzata Maciejewska - specjalista DS. BHP I PPOŻ
tel. 95 760 2733 lub 95 760 2168

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jan Soluch

Mapa lokalizacji