Strefa pacjenta

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Szpitalnego Projektu Profilaktyki Onkologicznej.
Dbam o zdrowie strona

Prawa Pacjenta zostały określone w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 r. poz. 159). Treść ustawy do pobrania w załączniku PRAWA.PFD

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 POBIERZ

Rusza sieć szpitali - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej (PSZ) w województwie zachodniopomorskim POBIERZ

Wykaz świadczeniodawców w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
od 1 października 2017 r. Województwo zachodniopomorskie POBIERZ