Blok operacyjny

Kierownik bloku – lek. Ewa Osak
Pielęgniarka koordynująca – mgr Anna Kiryk

Kontakt:
Dyżurka pielęgniarek - Tel. 95 760 2063 do 65 wew. 70
Email:


Blok operacyjny mieści się na parterze budynku A szpitala. Dysponuje 2 nowoczesnymi salami operacyjnymi, w których wykonuje się ponad 860 operacji i zabiegów rocznie. Zabiegi przeprowadzane są w zakresie:

Chirurgii ogólnej,
Chirurgii ortopedycznej,
Chirurgii naczyniowej,
Ginekologii.

Każda sala wyposażona jest w klimatyzację, przy salach znajdują się pomieszczenia przygotowawcze dla pacjentów oraz personelu medycznego, a przestronne korytarze umożliwiają szybki transport chorego. Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną:

Diatermia chirurgiczna,
Kolumny oraz narzędzia do operacji wideo skopowych,
Nowoczesna aparaturę medyczną monitorującą funkcje życiowe pacjentów oraz głębokość narkozy,
Respirator, videolaryngoskop, defibrylator, aparat do szybkich przetoczeń.

Po zabiegach operacyjnych opieka nad pacjentem sprawowana jest w nowoczesnej sali wybudzeń. Podczas zabiegu pacjentami opiekują się wykwalifikowane pielęgniarki anestezjologiczne oraz instrumentariuszki.